Żłobek, Niania, Krościenko Wyżne, Mobilna Niania, Opieka nad dziećmi, Dziecko

Żłobek Krościenko Wyżne, Opieka nad Dzieckiem , Aktualności , Coird , 

Centrum Opieki i rozrywki Dziecięcej, Żłobek Krościenko Wyżne, Żłobek, 

Krościenko Wyżne, Zlobek Kroscienko Wyzne, Niania, Opieka nad dzieckiem, 

Opiekunka, coird, Centrum Opieki i rozrywki dziecięcej, Angelandia

COiRD Aktualności

Żłobek COiRD Angelandia Krościenko Wyżne , Mobilna Niania ,

 Opieka nad Dziećmi 

 

Placówka oferuje cztery podstawowe usługi: 

 

 

1. Opiekę nad dziećmi od roku do 3 lat w lokalu (klub dziecięcy) – dzieci będą znajdować się w małych (8-osobowych) grupach z podziałem na maluchy od roku do 2 lat oraz od 2 lat do 3 lat lub 4 lat. Pobyt dzieci w lokalu jest możliwy rano lub popołudniu - w godzinach od 7.00 do 12.00 lub od 12.00 do 17.00. 

 

2. Opiekę nad dziećmi od roku do 4 lat w lokalu (świetlica) – rodzice dzieci przebywających w klubie dziecięcym, będą dodatkowo mogli korzystać ze świetlicy, która będzie czynna od 12.00. Możliwa jest również opieka nad dziećmi niezapisanymi do klubu lub świetlicy JEDYNIE po wcześniejszym  zgłoszeniu.

 

3. Opiekę mobilnej niani - która skierowana jest do rodziców dzieci w różnym wieku, w zależności od ich potrzeb. Sprawowana będzie ona w razie:

      • wyjścia rodziców np. do kina, na imprezę firmową itp.;

      • załatwiania przez rodziców w ciągu dnia np. spraw urzędowych, itp.;

      • sytuacji „awaryjnej”, kiedy nie ma z kim zostawić dziecka (wyjazd służbowy, choroba itp.) 

      • opieka może się odbywać w domu klienta lub w lokalu.

 

4. Animację zabaw – skierowana jest do rodziców dzieci w różnym wieku i innych instytucji publicznych oraz prywatnych. Usługa ta będzie wykonywana w weekendy, a także w wybrane dni tygodnia i oferować będzie opiekę animatora nad dziećmi podczas:

       - imprez urodzinowych,

       - imprez plenerowych, 

       - tematycznych, 

       - rodzinnych i firmowych. 

Uslugi

Kadra