Żłobek, Niania, Krościenko Wyżne, Mobilna Niania, Opieka nad dziećmi, Dziecko

Żłobek Krościenko Wyżne, Opieka nad Dzieckiem , Aktualności , Coird , 

Centrum Opieki i rozrywki Dziecięcej, Żłobek Krościenko Wyżne, Żłobek, 

Krościenko Wyżne, Zlobek Kroscienko Wyzne, Niania, Opieka nad dzieckiem, 

Opiekunka, coird, Centrum Opieki i rozrywki dziecięcej, Angelandia

COiRD Aktualności

Żłobek COiRD Angelandia Krościenko Wyżne , Mobilna Niania ,

 Opieka nad Dziećmi 

 

Placówka oferuje cztery podstawowe usługi: 

 

 

1. Opiekę nad dziećmi od roku do 3 lat w lokalu (klub dziecięcy) – dzieci będą znajdować się w małych (8-osobowych) grupach z podziałem na maluchy od roku do 2 lat oraz od 2 lat do 3 lat. Pobyt dzieci w lokalu jest możliwy od stycznia 2018 roku w związku ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w wymiarze do 10 godzin. Obecnie klub dziecięcy czynny jest od 7.00 do 16.30 

 

2. Opiekę nad dziećmi od roku do 4 lat w lokalu (świetlica) – rodzice dzieci niezapisanych do klubu dziecięcego mogą korzystać ze świetlicy  JEDYNIE po wcześniejszym  zgłoszeniu.

 

3. Opiekę mobilnej niani - która skierowana jest do rodziców dzieci w różnym wieku, w zależności od ich potrzeb. Sprawowana będzie ona w razie:

      • wyjścia rodziców np. do kina, na imprezę firmową itp.;

      • załatwiania przez rodziców w ciągu dnia np. spraw urzędowych, itp.;

      • sytuacji „awaryjnej”, kiedy nie ma z kim zostawić dziecka (wyjazd służbowy, choroba itp.) 

      • opieka może się odbywać w domu klienta lub w lokalu.

 

4. Animację zabaw – skierowana jest do rodziców dzieci w różnym wieku i innych instytucji publicznych oraz prywatnych. Usługa ta będzie wykonywana w weekendy, a także w wybrane dni tygodnia i oferować będzie opiekę animatora nad dziećmi podczas:

       - imprez urodzinowych,

       - imprez plenerowych, 

       - tematycznych, 

       - rodzinnych i firmowych. 

Uslugi

Kadra