Żłobek, Niania, Krościenko Wyżne, Mobilna Niania, Opieka nad dziećmi, Dziecko

Żłobek Krościenko Wyżne, Opieka nad Dzieckiem , Aktualności , Coird , 

Centrum Opieki i rozrywki Dziecięcej, Żłobek Krościenko Wyżne, Żłobek, 

Krościenko Wyżne, Zlobek Kroscienko Wyzne, Niania, Opieka nad dzieckiem, 

Opiekunka, coird, Centrum Opieki i rozrywki dziecięcej, Angelandia

COiRD Aktualności

Żłobek COiRD Angelandia Krościenko Wyżne , Mobilna Niania ,

 Opieka nad Dziećmi 

Klub Dziecięcy

Świetlica

 

Plan dnia dla dzieci młodszych i starszych zorganizowany jest według ich indywidualnego rytmu przyswojonego w domu oraz według wskazań rodziców. 

Ich potrzeby będą realizowane na bieżąco przez opiekunki. Zapewni im to poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego podczas pobytu w Klubie lub Świetlicy.