Żłobek, Niania, Krościenko Wyżne, Mobilna Niania, Opieka nad dziećmi, Dziecko

Żłobek Krościenko Wyżne, Opieka nad Dzieckiem , Aktualności , Coird , 

Centrum Opieki i rozrywki Dziecięcej, Żłobek Krościenko Wyżne, Żłobek, 

Krościenko Wyżne, Zlobek Kroscienko Wyzne, Niania, Opieka nad dzieckiem, 

Opiekunka, coird, Centrum Opieki i rozrywki dziecięcej, Angelandia

COiRD Aktualności

Żłobek COiRD Angelandia Krościenko Wyżne , Mobilna Niania ,

 Opieka nad Dziećmi 

 

C E N N I K 

 

 

1. Usługa mobilna niania dotyczy opieki dorywczej nad dziećmi w sytuacjach awaryjnych w nieregularnym wymiarze godzin lub porach nocnych (w piątki od godziny 18, a także w soboty i niedziele w razie potrzeby) w następujących przypadkach:

 

    • Wyjścia rodziców (np. do kina, na imprezę firmową, wesele, itp.);

    • Sytuacji „awaryjnej”, kiedy nie ma z kim zostawić dziecka.

 

2. Płatność za opiekę świadczoną przez mobilną nianię następuje z góry. 

 

3. Cena opieki mobilnej niani nad 1 dzieckiem wynosi:

     1h = 10 zł 

 

4. Cena opieki mobilnej niani nad 2 dzieci wynosi:

     1h = 15 zł

 

5. Cena opieki mobilnej niani nad więcej niż 2 dzieci wynosi:

     1h = 20 zł

 

6. Cena opieki mobilnej niani w dni ustawowo wolne od pracy wynosi:

     1h = 15 zł

 

7. Do ceny opieki mobilnej niani doliczany jest koszt dojazdu (uzgadniany indywidualnie)