Żłobek, Niania, Krościenko Wyżne, Mobilna Niania, Opieka nad dziećmi, Dziecko

Żłobek Krościenko Wyżne, Opieka nad Dzieckiem , Aktualności , Coird , 

Centrum Opieki i rozrywki Dziecięcej, Żłobek Krościenko Wyżne, Żłobek, 

Krościenko Wyżne, Zlobek Kroscienko Wyzne, Niania, Opieka nad dzieckiem, 

Opiekunka, coird, Centrum Opieki i rozrywki dziecięcej, Angelandia

COiRD Aktualności

Żłobek COiRD Angelandia Krościenko Wyżne , Mobilna Niania ,

 Opieka nad Dziećmi 

 

 

 

 

Plan Dnia 

dla dzieci od roku do 2 lat

 

 

7.00-8.00 Przyjmowanie dzieci

8.00-8.15 Powitanie grupy i poranna gimnastyka

8.15–8.30 Przygotowanie do śniadania

8.30–9.00 Śniadanie 

9.00–10.00 Zabawy rozwojowe

10.00–10.15 II śniadanie

10.15–11.15 Zajęcia wspólne

11.15-11.30 Czynności higieniczne przygotowujące do obiadu

11.30–12.00 Obiad (I danie – zupa)

12.00 Odbieranie dzieci lub uczestniczenie w zajęciach prowadzonych na Świetlicy

Klub Dziecięcy

Świetlica