Żłobek, Niania, Krościenko Wyżne, Mobilna Niania, Opieka nad dziećmi, Dziecko

Żłobek Krościenko Wyżne, Opieka nad Dzieckiem , Aktualności , Coird , 

Centrum Opieki i rozrywki Dziecięcej, Żłobek Krościenko Wyżne, Żłobek, 

Krościenko Wyżne, Zlobek Kroscienko Wyzne, Niania, Opieka nad dzieckiem, 

Opiekunka, coird, Centrum Opieki i rozrywki dziecięcej, Angelandia

COiRD Aktualności

Żłobek COiRD Angelandia Krościenko Wyżne , Mobilna Niania ,

 Opieka nad Dziećmi 

Uslugi

Kadra

mgr Angelika Wagner - właścicielka Centrum Opieki i Rozrywki Dziecięcej, opiekunka dziecięca, animatorka zabaw

 

Ciocia Angelika (częściej Dżela) - ukończyłam studia I stopnie na kierunku administracja (2011 r.) oraz studia II stopnia na kierunku europeistyka (2013 r.), obecnie jestem w trakcie studiów III stopnia na kierunku socjologia. W 2012 roku zdobyłam tytuł zawodowy - specjalista opiekunka dziecięca, odbyłam wiele szkoleń i kursów potrzebnych do prowadzeniu działalności gospodarczej oraz niezbędnych w pracy z dziećmi.

Jestem osobą energiczną, spontaniczną, wesołą, otwartą, cierpliwą, życzliwą i przede wszystkim uwielbiam pracę z dziećmi, do których podchodzę z czułością i co najważniejsze wszystkie traktuję jak własne, dodatkowo staram się dokładnie je poznać oraz spełnić ich indywidualne potrzeby. 

Moim priorytetem w pracy z dziećmi jest m. in.: przestrzeganie ich praw, zapewnienie im fachowej opieki wychowawczej, tworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa, troska o ich prawidłowy rozwój fizyczny poprzez zachęcanie podopiecznych do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, a także rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli oraz przeżyć. W klubie dziecięcym sprawuję opiekę nad dziećmi od roku do trzech lat.

W swojej pracy kieruję się przesłaniem Janusza Korczaka: "Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil..."

Uslugi

Kadra

mgr Paulina Pelczar - opiekun - wychowawca

 

Ciocia Paulina - mam  27 lat (a z dziećmi pracuję już od 8 lat). Uwielbiam swoją pracę, ponieważ bardzo lubię dzieci. Interesuję się psychologią i rozwojem małego dziecka. Ukończyłam studia licencjackie na PWSZ w Krośnie na kierunku Pedagogika Społeczno - Opiekuńcza, natomiast studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim o kierunku Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza. Obecnie jestem studentką Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Integralna Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. W klubie dziecięcym jestem wychowawcą dzieci w wieku od dwóch do trzech lat. Prowadzę z nimi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne, uwzględniam przy tym ich rozwój psychomotoryczny - właściwy do wieku każdego dziecka.

mgr Katarzyna Glazar - opiekunka dziecięca

 

Ciocia Kasia - mam 35 lat (jestem żoną i matką trójki dzieci). Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o kierunku pedagogicznym. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego. Pasjonuję się dequpage i wszelkimi robótkami ręcznymi. Jestem osobą cierpliwą, spokojną, opanowaną, życzliwą, miłą i wesołą - dlatego szybko nawiązuję dobry kontakt z dziećmi, które znajdują się pod moją opieką. W klubie dziecięcym prowadzę zajęcia plastyczne, które pozwalają moim podopiecznym rozwijać wyobraźnię. Jestem opiekunem dzieci od roku do dwóch lat.